Pic 1

Tervetuloa

"Rannalle himmeän lahden

aurinko laskenut on.

Kutsu jo soi iltahuudon,

taakka jo laskettu on.

Taattoa muista sa silloin,

askel jo uupunut on,

lapset ja lastemme lapset,

teidän nyt vuoronne on."


Veteraanin Iltahuuto

Tietoja yhdistyksestä

Sastamalan Sotaveteraanit ry on Suomen Sotaveteraaniliittoon ja Pirkanmaan Sotaveteraanipiiriin kuuluva itsenäinen jäsenyhdistys, jonka toiminta-alueena ovat entinen Vammala (Tyrvää, Karkku) ja Kiikka.

Yhdistyksen tarkoituksena on mm. edistää henkistä ja fyysistä kuntoutusta sekä toimia veteraanijäsentensä elinolojen turvaamiseksi. Lisäksi yhteenkuuluvuuden ja isänmaallisen hengen ym. veteraaniperinteen siirtämisen nuoremmille sukupolville.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Lauri Koski ja sihteerinä Hannu Toivonen. Perinnejaoksen johtajana Tauno Virtanen ja sihteerinä Pekka Koski.

Jäseneksi liittyminen

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka palvelukseen kutsuttuna, määrättynä tai vapaaehtoisesti on osallistunut vuosina 1939 - 1945 käytyihin Suomen sotiin. Perinnejaokseen eli kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki miehet ja naiset jotka hyväksyvät sääntöjemme mukaisen työn sotiemme veteraanien hyväksi.

Sotaveteraanihistoriaa

Suomen Sotaveteraaniliitto r.y. jatkaa 4.8.1940 perustetun Suomen Aseveljien Liiton toimintaa. Sastamalan Sotaveteraanien edeltäjä Vammalan Seudun Sotaveteraanit r.y. perustettiin 21.2.1966.

Takaisin etusivulle