Pic 1

Tervetuloa

"Rannalle himmeän lahden

aurinko laskenut on.

Kutsu jo soi iltahuudon,

taakka jo laskettu on.

Taattoa muista sa silloin,

askel jo uupunut on,

lapset ja lastemme lapset,

teidän nyt vuoronne on."


Veteraanin Iltahuuto

Elämänkaariohjelma

vuosille 2015-2020


1. Tarkoitus

 • Ohjelman tarkoituksena on varmistaa, että yhdistyksen toiminta jatkuu edelleen isänmaallisessa veteraanihengessä. Varsinaisten jäsenten voimien ja toiminnan heikentyessä on kannatusjäsenten tehtävänä ottaa vastuu sekä toiminnasta että veteraanien tarpeista huolehtimisen sääntöjen, olosuhteiden sekä liiton ja piirin ohjeiden mukaisesti. Liiton ja piirin ohjeiden mukaan vastuumme laajenee veteraanien poistuessa koko Sastamalan kaupungin alueelle. Tällöin toimintavastuu siirtyy VIP-Sastamala ry:n johtamaksi tehdyn sopimuksen mukaisesti.

  2. Organisaatio

 • Veteraanijäseniä pidetään yhdistyksen eri johtotehtävissä niin kauan kun heillä on sen toimintaan voimia ja haluja. Hallitukseen ja muihin tehtäviin valittavien kannatusjäsenten on oltava vastuuta kantavia, aktiivisia sekä yhteistyöhön sitoutuneita jäseniä.

  3. Talous

 • Talousvastuu on hallituksella. Varojen käytön kohteena ovat ensisijaisesti veteraanien tarpeet ja edut yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Veteraanien tarpeiden vähentyessä huolehdittava rahavarojen riittävyydestä edelleen jatkuvan toiminnan kuluihin.

  4. Toiminnan sisältö

 • Pääosin nykyistä toimintamallia jatketaan ja pyritään tukemaan veteraanien henkisen ja fyysisen kunnon ylläpitoa. Omia retkiä, kesä-ym. tapahtumia ja juhlatilaisuuksia järjestetään sekä hoidetaan niistä tiedottaminen jäsenistölle.

  5. Perinteiden tallennus

 • 1. Hoidetaan omaan toimintaan liittyvien historiallista arvoa olevien asiakirjojen ja liiton arkistoinnista olevan ohjeen mukainen tallennus Hämeenlinnan maakunta-arkistoon. Tallennus suoritettu jo v. 2005 saakka.

 • 2. Veteraanien henkisen perinnön, isänmallisuuden, uskonnollisuuden, pyytettömän talkoohengen sekä ”veljeä ei jätetä” – periaatteen jatkumista pidetään aina esillä ja pyritään sitä siirtämään myös uusille sukupolville.

  6. Muuta

 • Hyvän yhteistoiminnan vaaliminen kaupungin, seurakunnan ja muiden alueen veteraanijärjestöjen välillä.

 • Seurattava sääntöjemme toimivuutta ja tarpeen mukaan tehtävä niihin korjauksia ja muutoksia.

  7. Ohjelman toteutus


 • Tämän ohjelma vahvistaa yhdistyksen vuosikokous helmikuussa 2015. Ohjelmaan voidaan tehdä muutoksia tulevien vuosikokousten päätöksillä.

  Takaisin etusivulle